Nowelizacja ustawy o pożytku opublikowana. Kiedy wchodzą w życie przepisy?
autor(ka): oprac. rk, poradnik.ngo.pl
Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach została opublikowana 9 września 2015 r. Jako pierwsze zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące "dużej" Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Od 24 września

Art. 1 pkt 32 oraz art. 4 ust. 1 nowelizacji wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia czyli 24 września.

Zmiana 32 (zmiana w art. 36 ustawy o działalności pożytku) daje możliwość powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego w poszerzonym składzie. Od 24 września może ona mieć więcej niż 20 członków. Co najmniej połowę członków muszą stanowić przedstawiciele organizacji. Oznacza to, że może być ich więcej niż połowa i mogą zdominować Radę. Już przed nowelizację organizacje miały zapewnioną połowę miejsc, ale nie mogły obsadzić ich więcej. Przez lata w pracę RDPP angażowały się głównie organizacje (ich przedstawiciele), więc realnie i tak dominowały. Ustawodawca postanowił tylko ugruntować ten stan i umożliwić dalszy rozwój zgodnie z tym kierunkiem. Jednocześnie w nowym kształcie art. 36 nie określa się proporcji miedzy innymi niż pozarządowi członkami Rady Pożytku czyli przedstawicielami rządu i przedstawicielami samorządu terytorialnego. Wcześniej te proporcje rozkładały się po równo. Możliwości kształtowania składu RDPP są więc po nowelizacji znacznie bardziej elastyczne.

Art. 4 nowelizacji, to przepis przejściowy mówiący o zasadach stosowania dotychczasowych przepisów dotyczących rad.

Więcej o znaczeniu nowych przepisów dotyczących RDPP i daty ich wejścia w życie: "Kiedy nowy skład Rady Działalności Pożytku Publicznego?".
 

Od 9 listopada

Wszystkie pozostałe przepisy ustawy zaczną obowiązywać 60 dni od dnia ogłoszenia. Najważniejsze zmiany jakie wprowadza nowelizacja to:


Więcej o zmianach, jakie wprowadza nowelizacja: Wkrótce zmienią się niektóre przepisy dla organizacji

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach, Dziennik Ustawa z 2015 r., pozycja 1339

źródło: inf. własna (ngo.pl)
data publikacji: 2015-09-09
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!