DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Toruń. Cykl edukacyjno-warsztatowy dla opiekunów osób przewlekle chorych

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej zaprasza osoby z woj. kujawsko-pomorskiego do wzięcia udziału w: warsztatach edukacyjnych wsparcia grupowego dla opiekunów i rodzin osób przewlekle chorych, w tym w szczególności na schorzenia psychiczne. Zajęcia rozpoczną się 11 maja 2011 w Toruniu. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Hanna Brzuszczak

2011-04-26, 09.34

Cykl edukacyjno-warsztatowy wsparcia grupowego dla opiekunów i rodzin osób przewlekle chorych. Grupą docelową są osoby powyżej 18 r.ż. zamieszkałe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Oferta edukacyjno-warsztatowa skierowana jest w szczególności do osób opiekujących się przewlekle chorymi, głównie na schorzenia psychiczne, do osób zawodowo, wolontaryjnie  opiekujących się ludźmi przewlekle chorymi, w tym głównie na schorzenia psychiczne, kadry pozamedycznej zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej oraz środowiskowych domów samopomocy, hospicjów, i innych placówek, w których sprawowana jest opieka nad osobami przewlekle chorymi; a także osób chcących przygotować się do tej roli.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zgłaszać się mogą do 7 maja 2011 r. Telefony kontaktowe: 510 046 400 lub 606 176 148. Kontakt mailowy: .

Zajęcia rozpoczynają się 11.05.2011. o godz. 16.30. w Toruniu, ul. Bydgoska 60.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (zajęcia warsztatowe w małych grupach) o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów formalnych uczestnictwa.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Łączna liczba zajęć – 108 godzin. Zakres zajęć obejmuje: warsztaty wsparcia grupowego w opiece nad osobą przewlekle chorą, ze szczególnym uwzględnieniem chorób psychicznych, z podstawami treningu interpersonalnego, treningu asertywności, radzenia sobie ze stresem; warsztat umiejętności psychospołecznych, techniki relaksacyjne, profilaktykę wypalenia zawodowego, techniki efektywnej komunikacji z wykorzystaniem metody wideotreningu komunikacji (VIT).

Informacje szczegółowe oraz karta zgłoszenia na stronie www.tsas-torun.pl  

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Bydgoska, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
data wydarzenia: od 2011-04-26 do 2011-05-07
organizator: Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej - TSAS (Toruń)
adres: Wojska Polskiego 47/47, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: 510046400, e-mail: tsas@tsas.torun.pl
www: http://www.tsas-torun.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.