DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Toruń. Cykl edukacyjno-warsztatowy dla opiekunów osób przewlekle chorych

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej zaprasza osoby z woj. kujawsko-pomorskiego do wzięcia udziału w: warsztatach edukacyjnych wsparcia grupowego dla opiekunów i rodzin osób przewlekle chorych, w tym w szczególności na schorzenia psychiczne. Zajęcia rozpoczną się 11 maja 2011 w Toruniu. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Hanna Brzuszczak

2011-04-26, 09.34

Cykl edukacyjno-warsztatowy wsparcia grupowego dla opiekunów i rodzin osób przewlekle chorych. Grupą docelową są osoby powyżej 18 r.ż. zamieszkałe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Oferta edukacyjno-warsztatowa skierowana jest w szczególności do osób opiekujących się przewlekle chorymi, głównie na schorzenia psychiczne, do osób zawodowo, wolontaryjnie  opiekujących się ludźmi przewlekle chorymi, w tym głównie na schorzenia psychiczne, kadry pozamedycznej zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej oraz środowiskowych domów samopomocy, hospicjów, i innych placówek, w których sprawowana jest opieka nad osobami przewlekle chorymi; a także osób chcących przygotować się do tej roli.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zgłaszać się mogą do 7 maja 2011 r. Telefony kontaktowe: 510 046 400 lub 606 176 148. Kontakt mailowy: .

Zajęcia rozpoczynają się 11.05.2011. o godz. 16.30. w Toruniu, ul. Bydgoska 60.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (zajęcia warsztatowe w małych grupach) o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów formalnych uczestnictwa.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Łączna liczba zajęć – 108 godzin. Zakres zajęć obejmuje: warsztaty wsparcia grupowego w opiece nad osobą przewlekle chorą, ze szczególnym uwzględnieniem chorób psychicznych, z podstawami treningu interpersonalnego, treningu asertywności, radzenia sobie ze stresem; warsztat umiejętności psychospołecznych, techniki relaksacyjne, profilaktykę wypalenia zawodowego, techniki efektywnej komunikacji z wykorzystaniem metody wideotreningu komunikacji (VIT).

Informacje szczegółowe oraz karta zgłoszenia na stronie www.tsas-torun.pl  

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Bydgoska, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
data wydarzenia: od 2011-04-26 do 2011-05-07
organizator: Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej - TSAS (Toruń)
adres: Wojska Polskiego 47/47, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: 510046400, e-mail: tsas@tsas.torun.pl
www: http://www.tsas-torun.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.