DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Kiedy nowy skład Rady Działalności Pożytku Publicznego? ngo.pl

Kiedy poznamy nowy skład Rady Działalności Pożytku Publicznego? Zależy to m.in. od tego, kiedy w Dzienniku Ustaw zostanie opublikowana nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego. Gdy to się stanie, Minister Pracy i Polityki Społecznej będzie miał jeszcze co najmniej dwa tygodnie na ogłoszenie swej decyzji.

Wiadomość archiwalna

A A A

źródło: www.gratisography.com

19 czerwca 2015 r. poznaliśmy listę 34 kandydatów i kandydatek na członków i członkinie Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji (w międzyczasie lista skróciła się do 33 osób, gdyż Jakub Wygnański zrezygnował z powtórnego kandydowania do Rady). Kogo spośród tych osób Minister Pracy i Polityki Społecznej wybierze do swojego ciała doradczego? Na jego decyzję czekamy już sporo ponad dwa miesiące. Rada poprzedniej kadencji spotkała się po raz ostatni 26 czerwca. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego jej posiedzenia odbywają się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż co dwa miesiące.

Na Radę IV kadencji też czekaliśmy długo: od końca kwietnia do lipca 2012 roku. Organizacje się niecierpliwiły. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych poskarżyła się nawet premierowi na ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, który zwlekał z decyzją o ogłoszeniu nowego składu Rady i o zwołaniu pierwszego posiedzenia. Tym razem cisza...

Czekamy

Czekamy, aż w życie wejdą niektóre przepisy zawarte w nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego. Te, które przewidują kilka zmian mogących wpłynąć na to, czym będzie i jak będzie działała Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Prezydent podpisał nowelizację 25 sierpnia. Jednak decydująca dla początku obowiązywania przepisów jest data opublikowania aktu w Dzienniku Ustaw (. Na to ciągle czekamy. Gdy już nowelizacja się tam pojawi – wówczas przepisy dotyczące ogólnopolskiej RDPP wejdą w życie dwa tygodnie później (większość pozostałych przepisów – po 60 dniach od daty ogłoszenia aktu).

Tak krótkie, 14-dniowe, vacatio legis dla przepisów o RDPP to wynik m.in. jednej z poprawek zgłoszonych przez senatorów. Był to zabieg świadomy, aby umożliwić Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej jak najszybsze powołanie nowej RDPP, ale pracującej już na nowych zasadach.

Większa Rada, więcej przedstawicieli organizacji

Przypomnijmy, zmienione przepisy stanowią, że Rada ma się składać z co najmniej 20 członków (a nie jak do tej pory – dokładnie 20), a ponadto, że przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 stanowią co najmniej połowę składu Rady. Czyli mogą też więcej.

Te zmiany miały służyć temu, aby była większa swoboda w kształtowaniu składu Rady, a ponadto, aby docenić zaangażowanie pozarządowych członków i członkiń w jej prace. Przedstawiciele i przedstawicielki organizacji od lat bowiem są najbardziej aktywną częścią Rady.

Jak tłumaczył Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS, nowe przepisy mają doprowadzić także do tego, aby Rada, reprezentując interesy branżowych i ogólnopolskich związków organizacji pozarządowych, była zapleczem eksperckim, w którym będą wypracowywane najlepsze rozwiązania dotyczące organizacji dla administracji rządowej i samorządowej.

Rada Dialogu Obywatelskiego?

W międzyczasie pojawiła się propozycja ewolucyjnego przekształcenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radę Dialogu Obywatelskiego. O tej idei mówił w portalu ngo.pl Jakub Wygnański (Rada Dialogu Obywatelskiego następczynią RDPP?), a sam pomysł był omawiany podczas posiedzeń Rady oraz na Forum Dialogu Obywatelskiego pod koniec czerwca 2015 r. (W pogoni za dialogiem). W tej koncepcji Rada Dialogu Obywatelskiego stanowiłaby – obok powstałej niedawno Rady Dialogu Społecznego i Komisji Trójstronnej Rządu i Samorządu – trzeci filar nowej platformy dialogu w Polsce.

Na razie jednak nie wiadomo, w jaki sposób miałaby być powoływana (chociaż mówiło się o wykorzystaniu doświadczeń z wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących programy operacyjne), jakie zadania przed nią by stanęły, ani w jaki sposób miałaby je realizować.

Ministerstwo pracuje

Z nieoficjalnych informacji wynika, że w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej toczą się rozmowy zarówno na temat powołania nowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w już poszerzonym składzie, jak i na temat jej możliwego przekształcenia w przyszłości.

Ministerstwo pracuje także nad nowym Rozporządzeniem w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego. 19 sierpnia zakończyły się konsultacje społeczne kolejnego projektu tego rozporządzenia (z 15 lipca), który przewiduje m.in., że minister może uzupełnić skład Rady w trakcie trwania jej kadencji. W przypadku pozarządowych członków Rady miałoby się to odbywać poprzez ogłoszenie nowego naboru kandydatów (http://www.legislacja.gov.pl/projekt/12275401/katalog/12302191#12302191).

Czekamy więc, mając nadzieję, że nowelizacja ustawy rychło zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw oraz że Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej wystarczą dwa tygodnie od tego czasu na podjęcie decyzji i nie będzie zwlekał ze zwołaniem pierwszego posiedzenia RDPP V kadencji dłużej niż to jest konieczne.

Informacja własna portalu ngo.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.