DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Nowelizacja ustawy o pożytku opublikowana. Kiedy wchodzą w życie przepisy?

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach została opublikowana 9 września 2015 r. Jako pierwsze zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące "dużej" Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Wiadomość archiwalna

A A A

Od 24 września

Art. 1 pkt 32 oraz art. 4 ust. 1 nowelizacji wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia czyli 24 września.

Zmiana 32 (zmiana w art. 36 ustawy o działalności pożytku) daje możliwość powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego w poszerzonym składzie. Od 24 września może ona mieć więcej niż 20 członków. Co najmniej połowę członków muszą stanowić przedstawiciele organizacji. Oznacza to, że może być ich więcej niż połowa i mogą zdominować Radę. Już przed nowelizację organizacje miały zapewnioną połowę miejsc, ale nie mogły obsadzić ich więcej. Przez lata w pracę RDPP angażowały się głównie organizacje (ich przedstawiciele), więc realnie i tak dominowały. Ustawodawca postanowił tylko ugruntować ten stan i umożliwić dalszy rozwój zgodnie z tym kierunkiem. Jednocześnie w nowym kształcie art. 36 nie określa się proporcji miedzy innymi niż pozarządowi członkami Rady Pożytku czyli przedstawicielami rządu i przedstawicielami samorządu terytorialnego. Wcześniej te proporcje rozkładały się po równo. Możliwości kształtowania składu RDPP są więc po nowelizacji znacznie bardziej elastyczne.

Art. 4 nowelizacji, to przepis przejściowy mówiący o zasadach stosowania dotychczasowych przepisów dotyczących rad.

Więcej o znaczeniu nowych przepisów dotyczących RDPP i daty ich wejścia w życie: "Kiedy nowy skład Rady Działalności Pożytku Publicznego?".
 

Od 9 listopada

Wszystkie pozostałe przepisy ustawy zaczną obowiązywać 60 dni od dnia ogłoszenia. Najważniejsze zmiany jakie wprowadza nowelizacja to:

  • odrębne uregulowanie zasad udostępniania informacji publicznej przez organizacje pozarządowe;
  • rozbudowanie przepisów dotyczących zlecania zadań publicznych przez samorządy w formie regrantingu;
  • doprecyzowanie regulacji umożliwiających podzlecania realizacji zadań (kiedy część zadania realizuje inny podmiot, a nie bezpośrednio organizacja, która otrzymała dofinansowanie);
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących działalności odpłatnej pożytku publicznego;
  • wprowadzenie sankcji za pośrednictwo w zbieraniu i przekazywaniu 1% podatku dla organizacji pożytku, które w danym roku nie znalazły się na liście uprawnionych do otrzymywania 1%;
  • wprowadzenie zasad informowania o środkach z 1 proc. wykorzystywanych przez OPP w kampaniach jednoprocentowych;
  • nowe obowiązki dla administracji w zakresie powoływania i współpracy z radami pożytku publicznego oraz uchwalania programów współpracy.


Więcej o zmianach, jakie wprowadza nowelizacja: Wkrótce zmienią się niektóre przepisy dla organizacji

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach, Dziennik Ustawa z 2015 r., pozycja 1339

poradnik.ngo.pl - informacje i porady. Odwiedź już dziś!

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.