Przejdź do treści głównej

Jak przekazać 1% za 2017 rok?

Sprawdź, czy możesz przekazać 1% podatku, wybierz organizację pożytku publicznego (OPP), którą chcesz wesprzeć, wypełnij PIT i zapłać podatek – przypominamy, co należy zrobić, aby przekazać 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego.

1. Sprawdź, czy możesz przekazać 1% podatku organizacjom

1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);

  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;

  • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci i renciści. Mogą to zrobić na dwa sposoby:

  1. samodzielnie wypełniając PIT-37 na podstawie PIT-u otrzymanego z ZUS,
     
  2. wypełniając specjalny pit - PIT-OP, który pozwala im na wskazanie organizacji pożytku (kliknij FORMULARZ), bez konieczności samodzielnego rozliczenia z urzędem skarbowym (zobacz: PIT-OP. Emeryt przekazuje 1%).

Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez pracodawcę, nie mają możliwości przekazania 1%.

Zobacz także "1% – wybierz mądrze":

 

2. Wybierz organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1%

Wykaz organizacji pożytku publicznego, którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach za 2017 r. publikowany jest w Biuletynie Iinformacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem:
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html

Uwaga! Wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za 2017 r. będzie jeszcze dwukrotnie aktualizowany. Zgodnie z przepisami aktualizacje powinny być opublikowane najpierw do 15 lutego, a następnie do 15 marca (aktualizacja służy m.in. usunięciu z listy organizacji, co do których w międzyczasie okazało się, że są w likwidacji lub upadłości oraz takich, które utraciły status OPP lub same z niego zrezygnowały).

 

Wykaz organizacji uprawnionych do zbierania 1% można znaleźć także w internetowej bazie organizacji pożytku publicznego w portalu ngo.pl

bazy.ngo.pl/organizacje-pozytku-publicznego

Na liście znajdują się organizacje, które mają prawo otrzymywać 1%, tzn.:

  • otrzymały status OPP do dnia 30 listopada 2017 r. włącznie;

  • wypełniły obowiązki sprawozdawcze: w odpowiednim terminie sporządziły i przesłały do bazy sprawozdań OPP (wcześniej prowadzonej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - obecnie przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności) roczne sprawozdania merytoryczne oraz finansowe;

  • w Krajowym Rejestrze Sądowym nie ma informacji o rozpoczęciu ich likwidacji lub o ogłoszeniu upadłości


3. Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

Uwaga! Zanim wpiszemy numer KRS – upewnijmy się, że wybrana przez nas organizacja znajduje się w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za 2017 rok. Może się okazać, że organizacja, którą wspieraliśmy od lat, w tym roku nie znalazła się w wykazie. Wówczas nie możemy jej przekazać 1% podatku.


Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”), wpisujemy numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku (art. 45c ust.3 ustawy o pdof). Numer ten znajdziemy na liście publikowanej w BIP KPRM, a także w bazie ngo.pl.

 

Oprócz numeru KRS wybranej organizacji, w rubrykach PIT-u wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45c ust. 1 ustawy o pdof).

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu (ma różne rodzaje przychodów, np. z pracy i dochody z papierów wartościowych) – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę.

Analogicznie jak to opisano powyżej wygląda wypełnianie przez emerytów PIT-OP. Jest tylko jedna poważna różnica - emeryci nie muszą wpisywać kwoty 1% (urząd ustali ją sam). W PIT-OP nie ma w ogóle miejsca na kwotę.

4. Złóż zeznanie podatkowe i zapłać podatek

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek. Najlepiej, gdy uczyni to do końca okresu rozliczeniowego (czyli do 31 stycznia – dla ryczałtowców oraz do 30 kwietnia – dla pozostałych podatników). Jeśli jednak nie uda się zachować tego terminu, może zapłacić podatek później (z odsetkami): są na to dwa miesiące od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (art. 45c ust. 2 ustawy o pdof).

Pieniądze – 1% podatku należnego za 2017 r. – na konto wybranej organizacji urząd skarbowy przekazuje do końca lipca 2018 r.

Z wyliczonej kwoty potrącane są koszty przelewu.

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof). Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).

Jeśli podatnik błędnie zawyżył swój podatek (i tym samym zadeklarował „za duży” 1% dla wybranej organizacji pożytku publicznego), a przy korekcie zeznania okazało się, że podatek należny jest mniejszy i urząd skarbowy powinien podatnikowi zwrócić nadpłacone pieniądze – wówczas (jeśli pieniądze zostały już przekazane organizacji) urząd skarbowy „weźmie” różnicę między poprawnie obliczoną kwotą i tą zawyżoną z sumy, którą ma zwrócić podatnikowi (art. 77 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm).

1% TO NIE DAROWIZNA! O różnicach pomiędzy 1% podatku należnego a darowizną przekazaną na rzecz organizacji pozarządowych czytaj tutaj: 1% podatku dla OPP.

 


Więcej o organizacjach pożytku publicznego OPP, w tym o 1% dla OPP, piszemy na stronie poradnik.ngo.pl/opp


Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!